• DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE
    – KOM SÅ FÖRSÖKER VI SPRIDA DEN

    Delad glädje är dubbel glädje: Fyra guldhjärtan bildar en cirkel på en blå bakgrund. I hjärtana står orden vänlighet, omsorg, uppskattning och tacksamhet.

    Delad glädje är dubbel glädje och idag bevisar vi det genom att fortsätta vårt studiebesök i Tema: Vänlighet med att prata om att fastna i sin komfortzon och hur svårt det kan vara att ta sig ur den och komma igång med en ny vana eller rutin. Speciellt om det nya innebär att man måste våga ge sig ut på…