Varning Disclaimer intro

Kära läsare!

Jag är ingen kock och icke heller dietist, psykolog, personlig tränare, läkare eller någon annan slags utbildad hälsovårdsmänniska. Jag är en tämligen ordinär lärare, livscoach och mentor som älskar att dela med mig av mina kunskaper. Jag har inget emot att ge råd eller komma med förslag, men jag vill att du kommer ihåg att jag inte är utbildad/kvalificerad inom vare sig kost, träning eller hälsa. Om du ställer en fråga försöker jag svara så gott jag kan utifrån vad jag själv har forskat mig fram till och utifrån min egen erfarenhet.

Såvida inte annat anges är bilderna i min blogg mina egna. I de fall jag använder någon annans bild bemödar jag mig alltid om att ange källan. Jag lånar ibland bilder som jag tycker kan passa bra och vara till inspiration för andra. Om du hittat en av dina bilder på min blogg och misstycker till hur den används här – säg bara till så tar jag bort den.

Alla texter i denna blogg tillhör, såvida inte annat anges, mig själv. I de fall jag använder mig av andra författares eller forskares material anger jag källan där den är känd. Jag delar med mig av informationen i denna blogg i syfte att inspirera, motivera och fortbilda, men jag är inte ute efter att själv ta åt mig äran av andras hårda arbete.

Jag hoppas att du finner motivation, inspiration, kunskap, kraft och glädje i denna blogg. Och att du därmed får styrka att ta tag i, och förändra, det i ditt liv som du borde ha som mest kontroll över: Din hälsa!

Kram och lycka till!

//Evalena